You are hereZagęszczanie gruntów strategiami mechanicznymi

Zagęszczanie gruntów strategiami mechanicznymi


By admin - Posted on 05 September 2014

Najmniej skomplikowanym i równocześnie najmniej kosztownym sposobem zagęszczania gruntów jest ich mechaniczne utwardzanie. Ów typ wzmacniania gruntów przynosi niezłe wyniki w ziemiach spoistych.


walec
Gorsze rezultaty daje, kiedy chodzi o podłoża sypkie. Do gęstnienia podłoży gruntowych stosuje się machin o działaniach: ubijającym (dla przykładu skoczki), ugniatającym (przykładowo walce gładkie, okołkowane, ogumione samojezdne lub też przyczepne o przeróżnych masach), wibrującym (na przykład płyty, walce wibracyjne). Do wzmacniania gruntów zwartych poleca się zastosowanie ciężkich cylindrów o oddziaływaniu statycznym. Wałkowanie powinno odbyć się podczas wilgotności podłoża bliskiej optymalnej, stopniowymi warstwami. Zapraszamy do zgłębienia zagadnienia - badanie geotechniczne gruntu - ciekawa strona.

Najlepiej zagęszcza się podłoża gliniasto – piaszczyste, najtrudniej z kolei gliniaste. Podczas gęstnienia podłoży sypkich najodpowiedniejsze rezultaty daje stosowanie walców wibracyjnych. Wzmacniany grunt powinien mieć nawilżenie optymalne. Kiedy jest zbyt suchy to potrzeba go nawilżyć a jeżeli jest za bardzo wilgotny, wtenczas osuszyć grunt. Gęstnienie podłoży sypkich i mających uziarnienie drobne i równoziarniste nie powinno mieć miejsca, bowiem nie przynosi spodziewanych wyników z przyczyny słabego klinowania ziaren.


budowa
Machiny służące do zagęszczania gruntu to: walce przyczepne i samojezdne. W zależności od działania walce dzielimy: statyczne, udarowe, wibracyjne, natomiast walce przyczepna i samojezdne występują w rodzajach: statyczne gładkie, statyczne specjalne oraz okołkowane, udarowe, wibrujące, kołowe ogumione. Jeżeli chodzi o walce statyczne gładkie, najlepsze rezultaty pozyskuje się dla podkładów mało zwięzłych. Zaś walce okołkowane - to one tak samo jak walce wielokołkowe, odpowiednio zagęszczają podłoża nie zbite i o grubych ziarnach. Walce ogumione są często stosowane do gęstnienia wszelakich podkładów, za odstępstwem piasków równouziarnionych. Zobacz również - sondowania cpt - odnośnik do portalu lidera w branży sondowań i badań gruntów.

Walce wibrujące stosuje się do wzmacniania gruntów wszelkiego rodzaju, przede wszystkim podłoży o dużym kącie tarcia wewnętrznego, jakich nie da się ubijać innymi machinami. Ubijarki oraz ubijaki, to również machiny służące do ubijania podkładu. Ze względu na wariant napędu możemy wyróżnić: elektryczne, spalinowe i pneumatyczne.