You are hereBudując jakikolwiek budynek albo też drogę należy bardzo szczegółowo zbadać wszystkie aspekty inwestycji.

Budując jakikolwiek budynek albo też drogę należy bardzo szczegółowo zbadać wszystkie aspekty inwestycji.


By admin - Posted on 13 October 2014

Wyjątkowo istotne zdają się być pomiary gruntów. Często zdarza się, że mniej odpowiedzialne osoby pracujące w branży budowlanej, nie uświadamiają sobie, jak istotne są szczegółowe badania gruntów zanim rozpoczniemy działania budowlane. Typowym sposobem badań takiego rodzaju jest sondowanie cpt.
budowa stadionu
Autor: lhourahane
Źródło: http://www.flickr.com/photos/allaction/2647200660/
Badanie to opiera się na tym, że wciska się w ziemię specjalnie przystosowany do tego typ stożka, za pomocą którego mierzone są ważne cechy podłoża. Stożek taki jest uzbrojony w profesjonalny sprzęt pomiarowy, za pomocą którego realizowane są pomiary, a ich wyniki przesyłane są od razu do komputera, który przetwarza dane i tworzy symulacje. Sondowanie cptu daje możliwość określenia rodzaju gruntu oraz daje możliwość zanalizowania budowy geologicznej podłoża. Dużą zaletą tego rodzaju badań jest to, że dają one możliwość pomiaru parametrów gleby na całej głębokości profilu sondowania (por. - badanie geotechniczne gruntu). Kolejną korzyścią jest bardzo szybki dostęp do wyników wszystkich badań. Niezmiernie ważna jest również powtarzalność oraz wysoki stopień zgodności.Wyniki badań mogą być od razu zapisane w komputerze, możemy także od razu przeprowadzić symulację. Badania tego rodzaju są niezwykle istotną częścią przygotowania gruntu przed stawianiem fundamentów. To właśnie od pomiarów wodno-gruntowych zależeć będzie, czy fundamenty będą prawidłowo postawione. Często zdarza się, że nie zastanawiamy się nad tym, jaką budowę ma podłoże pod budowę. Ktoś kiedyś nam powiedział, że nie miał kłopotów podczas stawiania jego domu i że bez problemu możemy wylewać tutaj fundamenty. Jest to bardzo nieprofesjonalne. Rodzaj gruntu może się bardzo różnić, a poza tym może mieć większą wilgotność.

Dzięki tego typu pomiarom możemy z jednej strony ocenić rodzaj gleby, ale również możemy dokonać wstępnych kalkulacji wszystkich kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z całą inwestycją. Badania tego typu zlecić należy specjalnej firmie, która nie tylko posiada niezbędny do ich przeprowadzenia sprzęt i maszyny, ale również przygotuje nam całą dokumentację z przeprowadzonego badania, dzięki czemu będziemy mieli wszystkie dane zawodowo opisane.