You are herePiasek budowlany - materiały ziarniste naturalne albo syntetyczne.

Piasek budowlany - materiały ziarniste naturalne albo syntetyczne.


By admin - Posted on 13 October 2014

Kruszywa są to surowce drobne naturalne albo syntetyczne, nieorganiczne albo organiczne, wykorzystywane jako składniki zapraw cementów, bitumicznych mikstur do konstrukcji. Odróżnia się tłucznie mineralne pozyskiwane przez mechaniczną modyfikację materiałów skalnych i kruszywa syntetyczne, uzyskiwane z tworzyw organicznych oraz z substancji mineralnych w wyniku poddawania ich przeobrażeniom termicznym i przeróbkom mechanicznym.


W zależności od surowca skalnego i od rodzaju tworzenia tłucznia dzielimy na tłucznie naturalne i kruszywo budowlane łamane. Kruszywo jest materiałem używanym we teraźniejszym budownictwie w olbrzymich ilościach. Od postaci kruszywa zależą w wysokiej mierze wytrzymałość również bezpieczeństwo budowli i budowli. Pomiar specjalistycznych przymiotów kruszyw budowlanych przeprowadza się bądź wprost na placu budowy, czy też w sprofilowanych laboratoriach. Kruszywo kamienne rozdrobnione ze skał węglanowych wykorzystywane jest do betonów lastrykowych i suchych kompozytów zapraw do tynków. Kruszywa rozkruszone ze skał węglanowych mogą być używane do betonów normalnych. Wybór typu tłucznia i jego wielkość w zawiesinie betonowej ustala się w laboratorium. Na placu budowy weryfikuje się wyłącznie, czy zastosowane kruszywo budowlane spełnia generalne wymagania stawiane kruszywom do betonu. Przede wszystkim kontroluje się: treść ziaren przedłużonych i płaskich (ich przesadna ilość mogłaby pogorszyć postać kompozycji betonowej, za sprawą której beton łatwo i całkowicie zapełnia szalowanie), zawartość zanieczyszczeń (ciał obcych oraz zanieczyszczeń gatunku organicznego, takich jak glinka lub ił), wilgotność tłucznia. Piasek budowlany to surowiec uzyskiwany bezpośrednio ze złoża. Ze względu na wysokie cechy jakościowe, stosowany jest przez wytwórców betonów i galanterii betonowej.


Poza tym przydziela się do robienia zapraw murarskich i tynkarskich, robienia osobliwych robót inżynieryjnych. Barwa piasku budowlanego jest różna sandmix.pl/, w zależności od tego skąd jest pozyskiwany..