You are hereodzienie robocze, stroje ochronne

odzienie robocze, stroje ochronne


By admin - Posted on 23 October 2014

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobligowany dostarczyć zatrudnionemu nieodpłatnie buty i odzież roboczą, spełniające żądania ustalone w Polskich Normach, ze względu na żądania technologiczne, sanitarne, lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może również wyznaczyć pozycje pracy, na jakich dopuszcza się stosowanie przez pracujących, za ich zgodą, prywatnego ubrania ochronnego.


Odzież robocza
Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com
W takim wypadku pracobiorcom użytkującym osobistej odzieży roboczej, pracodawca wypłaca ekwiwalent za jej użycie. Aczkolwiek stosowanie przez pracujących własnej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na pozycjach pracy, na jakich są wykonywane roboty połączone z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych narzędzi technicznych, czy też zajęcia sprawiające mocne brudzenie, skażenie butów i odzieży roboczej specyfikami syntetycznymi, względnie promieniotwórczymi, półproduktami biologicznie zaraźliwymi.

Ubrania ochronne (link do oferty) są własnością chlebodawcy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby odzież i obuwie robocze miały własności ochronne i użytkowe. Funkcją pracodawcy jest też pranie, pielęgnacja, naprawianie, dezynfekowanie ubrań i butów. Na zasadzie wyjątku od zasady, o ile pracodawca nie może umożliwić prania odzieży, zobowiązania w tym obrębie powinny być realizowane przez zatrudnionego, pod warunkiem wypłacania przez szefa równoważnika pieniężnego w wielkości poniesionych kosztów.

Przepisy prawa pracy zakładają, że obuwie i odzież robocza (www.gvarant.pl/pl/odziez-robocza) dawana jest pracobiorcom darmowo. Dawana konkretnemu pracownikowi odzież robocza powinna być zgodna z Polskimi Normami i posiadać należyte atrybuty użytkowe, lecz też powinna być przystosowana do specyfiki pracy, oraz cech fizycznych danego pracownika. Odzież robocza jest majątkiem chlebodawcy, toteż w sytuacji, kiedy umowa o pracę wygasa, zatrudniony jest zobligowany oddać ją pracodawcy. Zatrudniony nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, o ile pracuje na stanowisku, na którym stosowanie odzieży jest konieczne.